Cenník služieb

Ceny uvedené v nasledovnom cenníku majú orientačný charakter a presné určenie ceny závisí od dohody medzi spoločnosťou a klientom. Na cenu má vplyv charakter a rozsah služieb, počet účtovných položiek a prípadov, forma spolupráce.

Pre spresnenie ceny za ponúkané služby je vhodné dohodnúť si bezplatnú konzultáciu, na ktorej je možné dohodnúť všetky detaily.​

Jednoduché účtovníctvo

Cenník paušálnych služieb

Môžete si vybrať medzi cenou za položku alebo paušálnou cenou. Cena za účtovnú položku 0,70€. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Počet položiek Neplatca DPH Platca DPH
1-50
50€
60€
51-100
60€
80€
101-200
90€
110€
201-300
140€
180€
300+
po dohode
po dohode

V cene paušálu je zahrnutý kompletný mesačný účtovný servis vrátane poradenstva. Vypracovania a odoslania priznania k DPH a výkazov.

Cenník jednorazových služieb

Môžete si vybrať aj z jednorazových služieb podľa nasledovného cenníku. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Položka Cena
Účtovná položka (zápis v denníku)
0,70€
Daňové priznanie fyzickej osoby - účtovná závierka
70€
Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu - štandardný platiteľ
50€
Daňové priznanie k DPH - neplatiteľ DPH
20€
Súhrnný výkaz k DPH
15€

Pre spresnenie ceny za ponúkané služby je odporúčané dohodnúť si bezplatnú konzultáciu, na ktorej je možné dohodnúť všetky detaily.

Podvojné účtovníctvo

Cenník paušálnych služieb

Môžete si vybrať medzi cenou za položku alebo paušálnou cenou. Cena za účtovnú položku 0,80€. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Počet položiek Neplatca DPH Platca DPH
1-50
60€
70€
51-100
90€
120€
101-200
140€
180€
201-300
190€
240€
300+
po dohode
po dohode

V cene paušálu je zahrnutý kompletný mesačný účtovný servis vrátane poradenstva. Vypracovania a odoslania priznania k DPH a výkazov.

Cenník jednorazových služieb

Môžete si vybrať aj z jednorazových služieb podľa nasledovného cenníku. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Položka Cena
Účtovná položka (zápis v denníku)
0,80€
Daňové priznanie právnickej osoby a účtovná závierka
150€ - 450€
Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu - štandardný platiteľ
50€
Daňové priznanie k DPH - neplatiteľ DPH
20€
Súhrnný výkaz k DPH
15€

Pre spresnenie ceny za ponúkané služby je odporúčané dohodnúť si bezplatnú konzultáciu, na ktorej je možné dohodnúť všetky detaily.

Mzdové služby a personalistika

Cenník paušálnych služieb

Cena záleží od počtu spracovávaných miezd. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Počet zamestnancov / dohodárov Cena za mesiac
1 - 5
15€
6 - 50
13€
11 - 50
10€

V cene paušálu je zahrnutý kompletný servis vrátane poradenstva.

Cenník jednorazových služieb

Môžete si vybrať aj z jednorazových služieb podľa nasledovného cenníku. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Položka Cena
Prvotné zadanie zamestnanca (pracovná zmluva, prihlásenie do poisťovní a iné zákonné povinnosti)
50€
Registrácia/odhlásenie zamestnávateľa (daň zo závislej činnosti - daňový úrad, sociálna a zdravotná poisťovňa)
50€
Hlásenie o vyúčtovaní dane
15€

Pre spresnenie ceny za ponúkané služby je odporúčané dohodnúť si bezplatnú konzultáciu, na ktorej je možné dohodnúť všetky detaily.

Dane a daňové poradenstvo

Cenník služieb dane a daňové priznania

Cena zahŕňa vypracovanie a podanie daňového priznania a príloh. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Položka Cena
Daňové poradenstvo (osobne, mailom, telefonicky)
40€ / hod.
Daňové priznanie fyzickej osoby - typ B (viacero zdaniteľných príjmov)
60€ - 100€
Daňové priznanie fyzickej osoby - typ A
45€
Daňové priznanie právnickej osoby a účtovná závierka
150€ - 450€
Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu - štandardný platiteľ
50€
Daňové priznanie k DPH - neplatiteľ DPH
20€
Súhrnný výkaz k DPH
15€
Daň z motorových vozidiel
15€ / vozidlo

Pre spresnenie ceny za ponúkané služby je odporúčané dohodnúť si bezplatnú konzultáciu, na ktorej je možné dohodnúť všetky detaily.

Poradenstvo

Cenník služieb poradenstvo

Môžete si vybrať aj z jednorázových služieb podľa nasledovného cenníku. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Položka Cena
Poradenstvo (osobne, mailom, telefonicky) - zmluvní klienti
30€ / hod.
Poradenstvo (osobne, mailom, telefonicky) - nezmluvní klienti
40€ / hod.

Pre spresnenie ceny za ponúkané služby je odporúčané dohodnúť si bezplatnú konzultáciu, na ktorej je možné dohodnúť všetky detaily.

Ostatné služby

Cenník ostatné služby

Môžete si vybrať aj z jednorázových služieb podľa nasledovného cenníku. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Položka Cena
Kniha jázd
10€ / vozidlo
Vypracovanie tuzemského cestovného príkazu
20€ / príkaz
Vypracovanie tuzemského cestovného príkazu
30€ / príkaz
Registrácia na DPH (dobrovoľná)
90€
Registrácia na DPH (povinná)
70€
Fakturácia
10€ / mesiac
Spracovanie dokumentov, analýz
25€ / hodina

Pre spresnenie ceny za ponúkané služby je odporúčané dohodnúť si bezplatnú konzultáciu, na ktorej je možné dohodnúť všetky detaily.