Dane a daňové priznania

Služby poskytované klientom:

 • Zostavenie a vypracovanie všetkých typov daňových priznaní
  • Daň z príjmov právnických osôb
  • Daň z príjmov fyzických osôb
  • Daňové priznanie k DPH
  • Súhrnné hlásenie k DPH
  • Daň z motorových vozidiel
  • Daň z nednuteľnosti
 • Vypracovanie elektronickej žiadosti o vrátenie DPH z krajín EÚ
 • Monitoring daňových zákonov
 • Optimalizácie a plánovanie daňových povinností
 • Zastupovanie klienta pred daňovým úradom (pri daňovej kontrole, registrácií a pod.)
 • Posudzovanie účtovných prípadov
 • Spracovanie a podanie daňových priznaní

Cenník služieb dane a daňové priznania

Cena zahŕňa vypracovanie a podanie daňového priznania a príloh. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Položka Cena
Daňové poradenstvo (osobne, mailom, telefonicky)
40€ / hod.
Daňové priznanie fyzickej osoby - typ B (viacero zdaniteľných príjmov)
60€ - 100€
Daňové priznanie fyzickej osoby - typ A
30€
Daňové priznanie právnickej osoby a účtovná závierka
150€ - 450€
Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu - štandardný platiteľ
50€
Daňové priznanie k DPH - neplatiteľ DPH
20€
Súhrnný výkaz k DPH
15€
Daň z motorových vozidiel
15€ / vozidlo

Pre spresnenie ceny za ponúkané služby je odporúčané dohodnúť si bezplatnú konzultáciu, na ktorej je možné dohodnúť všetky detaily.