Jednoduché účtovníctvo

Služby zahrnuté v mesačnom paušále klienta:

 • Vedenie peňažného denníka
 • Vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 • Vedenie knihy bankových dokladov
 • Evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Vedenie odpisových kariet
 • Vedenie DPH a spracovanie daňových priznaní (pri platcovi DPH)
 • Evidencia daňových dokladov
 • Vypracovanie súhrnného výkazu daňového priznania
 • Vypracovanie priznania k dani za motorové vozidlo
 • Vypracovaníe účtovnej závierky a daňového priznania FO
 • Poradenstvo
 • Elektronická komunikácia s úradmi

Cenník paušálnych služieb

Môžete si vybrať medzi cenou za položku alebo paušálnou cenou. Cena za účtovnú položku 0,70€. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Počet položiek Neplatca DPH Platca DPH
1-50
50€
60€
51-100
60€
80€
101-200
90€
110€
201-300
140€
180€
300+
po dohode
po dohode

V cene paušálu je zahrnutý kompletný mesačný účtovný servis vrátane poradenstva. Vypracovania a odoslania priznania k DPH a výkazov.

Cenník jednorazových služieb

Môžete si vybrať aj z jednorazových služieb podľa nasledovného cenníku. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Položka Cena
Účtovná položka (zápis v denníku)
0,70€
Daňové priznanie fyzickej osoby - účtovná závierka
70€
Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu - štandardný platiteľ
50€
Daňové priznanie k DPH - neplatiteľ DPH
20€
Súhrnný výkaz k DPH
15€

Pre spresnenie ceny za ponúkané služby je odporúčané dohodnúť si bezplatnú konzultáciu, na ktorej je možné dohodnúť všetky detaily.