Ostatné služby

Služby ponúkané klientom:

 • vedenie knihy jázd
 • priebežná účtovná závierka
 • vypracovanie finančných analýz a reportov
 • registrácia na DPH (povinná, dobrovoľná)
 • zastupovanie pri audite
 • ohodnocovanie podnikov
 • sprostredkovanie právnych služieb
 • evidencia skladu (skladové karty, inventarizácia)
 • analýza a kontrola účtovníctva
 • zahraničné cestovné príkazy
 • správa bankových účtov
 • spracovanie dokumentov pre banku za účelom získania úveru
 • zastupovanie vašej spoločnosti pred úradmi
 • nastavenie elektronickej konunikácie s pradmi
 • pomoc s nastavením a poradenstvo s ERP

Cenník ostatné služby

Môžete si vybrať aj z jednorázových služieb podľa nasledovného cenníku. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Položka Cena
Kniha jázd
10€ / vozidlo
Vypracovanie tuzemského cestovného príkazu
20€ / príkaz
Vypracovanie tuzemského cestovného príkazu
30€ / príkaz
Registrácia na DPH (dobrovoľná)
90€
Registrácia na DPH (povinná)
70€
Fakturácia
10€ / mesiac
Spracovanie dokumentov, analýz
25€ / hodina

Pre spresnenie ceny za ponúkané služby je odporúčané dohodnúť si bezplatnú konzultáciu, na ktorej je možné dohodnúť všetky detaily.