Podvojné účtovníctvo

Služby zahrnuté v mesačnom paušále klienta:

 • Vedenie účtovníctva pre fyzické a právnické osoby
 • Spracovanie hlavnej knihy a účtovného denníka
 • Evidenciu pohľadávok a záväzkov
 • Vedenie DPH a spracovanie daňových priznaní (pri platcovi DPH)
 • Evidenciu drobného a investičného majetku
 • Výpočet odpisov
 • Vedenie inventárnej knihy (inventárne karty)
 • Vedenie účtovnej evidencie v sústave podvojného účtovníctva
 • Spracovanie súvahy a výkazu ziskov a strát
 • Spracovanie štatistických výkazov
 • Kontrolu správnosti vedenia účtovníctva, príprava účtovníctva k daňovej kontrole
 • Poradenstvo
 • Elektronická komunikácia s úradmi

Cenník paušálnych služieb

Môžete si vybrať medzi cenou za položku alebo paušálnou cenou. Cena za účtovnú položku 0,80€. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Počet položiek Neplatca DPH Platca DPH
1-50
60€
70€
51-100
90€
120€
101-200
140€
180€
201-300
190€
240€
300+
po dohode
po dohode

V cene paušálu je zahrnutý kompletný mesačný účtovný servis vrátane poradenstva. Vypracovania a odoslania priznania k DPH a výkazov.

Cenník jednorazových služieb

Môžete si vybrať aj z jednorazových služieb podľa nasledovného cenníku. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Položka Cena
Účtovná položka (zápis v denníku)
0,80€
Daňové priznanie právnickej osoby a účtovná závierka
150€ - 450€
Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu - štandardný platiteľ
50€
Daňové priznanie k DPH - neplatiteľ DPH
20€
Súhrnný výkaz k DPH
15€

Pre spresnenie ceny za ponúkané služby je odporúčané dohodnúť si bezplatnú konzultáciu, na ktorej je možné dohodnúť všetky detaily.